Prawo pracy reguluje stosunki prawne pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pozwala na określenie korzystnych warunków współpracy, zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i grup i związków zawodowych, według obowiązującego prawa. Prawo pracy pozwala uzyskać dialog w spornych kwestiach pomiędzy pracownikami oraz ich przełożonymi na wszystkich szczeblach.

Ta gałąź prawa wymaga przestrzegania określonych procedur, które ono reguluje. Przygotowanie i zawieranie umów, kontraktów i wszelkich porozumień i ustaleń wymaga zwykle obecności lub pomocy prawnika, który zadba o poprawność dokumentów oraz ich realizacji. Przestrzeganie poprawności procedur chroni zarówno pracownika jak i pracodawcę w realizacji umowy i w kwestiach spornych.

Kancelaria specjalizuje się we wszystkich aspektach prawa pracy. Reprezentujemy Klientów w sprawach rozstrzygających spory umów o pracę, odszkodowania za wypadki w pracy lub w drodze do niej. Wspieramy prawnie również w sprawach przed Sądem Pracy. Oferujemy także pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz przygotowaniu i realizacji kontraktów menedżerskich.

Pomagamy w trudnych sprawach o mobbing, molestowanie czy dyskryminację w pracy. W tego typu sprawach adwokat musi wykazać się nie tylko doskonałą znajomością obowiązujących przepisów kodeksu, ale również profesjonalnym podejściem do Klienta, ze względu na emocjonalny charakter tego typu spraw, które dla samych Klientów bywają bardzo trudne.

Usługi powiązane