Prawo cywilne jest dziedziną, która obejmuje sprawy sporne pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Obejmuje zarówno sprawy majątkowe, jak i inne zagadnienia zawarte w kodeksie cywilnym. Cechą odróżniającą prawo cywilne od innych gałęzi prawa jest brak przymusu ze strony państwa w rozstrzyganiu sporów, stanowi ono zatem podstawę do dobrowolnego rozwiązywania sporów.

Prawo cywilne stanowi podstawę do rozwiązywania spraw zarówno pomiędzy osobami cywilnymi, prawnymi oraz jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej. Kodeks cywilny określa sprawy ogólne, własność, zobowiązania czy spadki. Zasady prawa cywilnego obejmują także m.in. prawo pracy, spółek, prawo spółdzielcze, własności intelektualnej oraz prawo rodzinne.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Naszym atutem jest również konkurencyjna cena usług prawniczych. Pomagamy naszym Klientom we wszystkich sporach, w których wymagany jest solidny prawnik i kompleksowa wiedza.

Specjalizujemy się we wszystkich aspektach prawa cywilnego. Działamy w obszarze pozwów o zapłatę umów i za świadczenie usług, współpracy i umów ramowych, a także dzierżawy i pożyczek czy wierzytelności. Pomagamy także w rozstrzyganiu sporów dotyczących leasingu i sesji, jak również innych aspektów umów cywilno-prawnych, w zależności od oczekiwań Klienta.

Pomagamy rozwiązać sprawy o ochronę dóbr osobistych oraz np. odszkodowania za słupy energetyczne. Rodzaj i zasięg spraw zależy wyłącznie od potrzeb Klienta, a adwokat oferuje najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej sprawy. Wiele lat doświadczenia oraz doskonała znajomość prawa pozwala na przeprowadzanie spraw w możliwie najmniej skomplikowany i szybki sposób, a przede wszystkim skutecznie.