Prawo nieruchomości jest gałęzią prawa, obejmującą wszystkie procesy związane z budową, kupnem, sprzedażą, najmem i innymi aspektami nieruchomości. Pozwala na zgodne z prawem przeprowadzanie transakcji dotyczących własności, analiz prawnych nieruchomości czy usuwania wad prawnych. Obejmuje także prawne aspekty najmu nieruchomości i niezbędne dla takich transakcji formalności.

Usługi prawne w tej gałęzi prawa obejmują również formalności związane z nabyciem nowej nieruchomości od deweloperów i reprezentowanie Klientów w różnorodnych sporach. Pomoc adwokata gwarantuje bezpieczeństwo przy zawieraniu poszczególnych umów na każdym etapie budowy czy kupna nieruchomości, a także rozstrzygnięcie sporów, opóźnień czy błędów dewelopera.

Prawo nieruchomości nierzadko wymaga występowania w imieniu Klienta przed urzędami w załatwianiu prawnych formalności związanych z nieruchomościami. Adwokat musi wykazać się nie tylko doskonałą znajomością prawa nieruchomości, ale również wykorzystaniem dostępnych możliwości prawnych do najlepszego przeprowadzenia sprawy Klienta i pozytywnego jej zakończenia.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Oferujemy usługi prawnicze w zakresie prawa nieruchomości obejmujące analizę stanu prawnego, przygotowanie umowy najmu i dzierżawy, pozwolenia na budowę nowej nieruchomości czy postępowanie wieczystoksięgowe. Nasza pomoc obejmuje również aspekty zasiedzenia czy zniesienia współwłasności.

Pomagamy również Klientom w zakresie ustanowienia służebności drogi koniecznej czy usuwania wad prawnych nieruchomości. Adwokat monitoruje i dopełnia wszelkich niezbędnych formalności przy wszystkich sprawach związanych z aspektami prawnymi nieruchomości. Zapewniamy minimum formalności oraz najwyższą jakość usług adwokackich, w trosce o dobro naszych Klientów.