Prawo budowlane oparte jest na ustawie dotyczącej projektowania, budowy, rozbiórki, nadzoru oraz utrzymania nieruchomości, w tym również działalności wszelkich organów administracji publicznej w tym zakresie. Prawo budowlane określa prawa oraz obowiązki związane z wymienionymi czynnościami, zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Ta ustawa określa także wszelkie zależności prawa budowlanego i ochrony środowiska, oddawania budynków do użytkowania, wszelkich zasad i obowiązków podczas budowy obiektów oraz postępowania w przypadku katastrofy budowlanej. Określa także możliwości i procedury formalne na każdym etapie projektu, budowy czy oddania budynku do użytkowania po zakończonej budowie.

Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie wszystkich aspektów prawa budowlanego, takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę czy pozwolenia na działania inwestorskie. Dopełniamy w imieniu Klienta wszelkich formalności, związanych z umowami, pozwoleniami czy realizacją budowy, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i firm budowlanych oraz pośredników.

Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu spraw dotyczących kwestii spornych w tym zakresie, jak skargi na przeciągające się procedury administracyjne czy odwołania od odmownych decyzji, dotyczących pozwolenia na działania inwestorskie. Reprezentujemy klientów przed sądami, kiedy wymagają tego skomplikowane sprawy w zakresie prawa budowlanego i kwestii z nim związanych.