Kancelaria adwokacka Michał Strecker oferuje reprezentowanie Klientów przed urzędami, jeśli sprawa sporna dotyczy zależności urzędowych, zarówno w przypadku osób prywatnych jak i przedsiębiorstw. Pomoc prawna dotyczy urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, co zapewnia kompleksową opiekę adwokacką Klienta w dopełnieniu formalności i rozwiązaniu kwestii spornych.

Występujemy w imieniu Klienta w najbardziej skomplikowanych sprawach z udziałem Urzędu Skarbowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, które są narażone na sytuacje sporne częściej niż Klienci indywidualni, ze względu na bardziej złożone relacje z Urzędem. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na szybkie rozwiązywanie sporów przy minimum formalności ze strony Klienta.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Współpraca obejmuje prowadzenie bieżących spraw, odwołania od decyzji urzędów oraz formalności związane z zagadnieniami emerytur i rent, ich wcześniejszym uzyskaniem czy sprawami o szczególnym charakterze.

Służymy poradą adwokacką i pomocą w rozwiązywaniu spraw przed Państwową Inspekcją Pracy, Adwokat pomaga także w formalnościach, związanych z dostarczaniem odpowiednich dokumentów, sytuacjach spornych Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Znajomość prawa pracy i biegłość w prowadzeniu spraw przed PIP pozwala na pozytywne dla Klienta i skuteczne przeprowadzenie formalności.

Opieką prawną obejmujemy również sprawy dotyczące Urzędów Celnych, co szczególnie dotyczy Klientów prowadzących interesy międzynarodowe, w tym przede wszystkim z branży handlowej. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, załatwiamy formalności, a w przypadku kwestii spornych z Urzędem Celnym, jesteśmy gotowi reprezentować Klienta przez cały proces, aż do zakończenia sprawy.