Prawo gospodarcze i jego gałąź, którą stanowi prawo handlowe to zbiór regulacji, dotyczących wszelkich aspektów powoływania spółek i innych podmiotów gospodarczych. Prawo gospodarcze publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce, co dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, ich praw i obowiązków oraz obowiązującego je prawa. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna do ich realizacji.

Prawo handlowe jest częścią prawa gospodarczego, reguluje prywatne stosunki między przedsiębiorstwami i podmiotami gospodarczymi, które opierają się na autonomiczności i równorzędności stron. Prywatne prawo gospodarcze reguluje stosunki między podmiotami, nie dotyczy jednak wyłącznie relacji handlowych, ale wszystkich aspektów współpracy pomiędzy nimi.

Oferujemy usługi adwokackie we wszystkich aspektach prawa gospodarczego. Specjalizujemy się w sprawach windykacyjnych, prawie i tworzeniu spółek. Przeprowadzamy łączenie, podział i przekształcanie spółek, zamówienia publiczne czy zmiany w KRS. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, a także obsługą spraw podatkowych naszych Klientów.

Usługi powiązane