prawo-karne-ksiazka

PRAWO KARNE

udział w:
– czynnościach przesłuchania na Policji i w Prokuraturze
– stawiania zarzutów
– posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku
o zastosowanie tymczasowego aresztowania
reprezentowanie:
– oskarżonego w procesie karnym
– pokrzywdzonych w procesie karnym
– obwinionych w sprawach o wykroczenia

prawo-pracy

PRAWO PRACY

umowy o pracę
reprezentacja przed Sądem Pracy
odszkodowania za wypadek w pracy
lub w drodze do pracy
pozwolenia na pracę dla cudzoziemców
kontrakty menadżerskie
mobbing
molestowanie
dyskryminacja

ksiazkaprawnicza

SPRAWY PRZED URZĘDAMI

urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie
Urząd Skarbowy
ZUS
KRUS
Państwowa Inspekcja Pracy
Urzędy Celne

waga

PRAWO RODZINNE

separacja, rozwód
intercyza, rozdzielność majątkowa
podział majątku wspólnego
alimenty
ustalenie ojcostwa
ustalenie kontaktów z dzieckiem
podział spadku
stwierdzenie nabycia spadku

prawnik-gospodarczy

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

windykacja
prawo spółek
tworzenie spółek
łączenie, podział i przekształcanie spółek
zmiany w KRS
sprawy podatkowe
obsługa prawna przedsiębiorstw
zamówienia publiczne

mlotek-sadowy

PRAWO CYWILNE

pozwy o zapłatę
umowy: zlecenia, o dzieło
świadczenia usług, współpracy
i umów ramowych,
najmu, dzierżawy, darowizny
pożyczki, użyczenia
leasingu
cesji wierzytelności lub długu
ochrona dóbr osobistych
odszkodowania za słupy energetyczne