Chcesz podjąć legalną pracę na terenie Polski? Nie wiesz jak zaaplikować o odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata w Kancelarii Adwokackiej Michał Strecker. Kompleksowo specjalizujemy się w niej w sprawach dotyczących cudzoziemców.

W ramach adwokackiej pomocy prawnej zajmujemy się sprawami związanymi z legalizacją cudzoziemców w Polsce, w tym również uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W imieniu klientów przeprowadzamy wszystkie niezbędne czynności – od przygotowania wniosku, przez skompletowanie wymaganych prawem dokumentów, po reprezentację cudzoziemca przed właściwym miejscowo wojewodą. Zapraszamy do skorzystania z pomoc prawnej adwokatów z wieloletnim doświadczeniem w sprawach cudzoziemców.

Usługi powiązane