Prawo karne stanowi zbiór przepisów prawnych, regulujących zasady i odpowiedzialność karną za czyny, które zagrożone są odpowiedzialnością karną. Określa ono zasady postępowania, zakazy jakie funkcjonują w danym państwie oraz rodzaj i poziom sankcji, jakie grożą oskarżonemu za dane przestępstwo. Podczas procesu kluczowa jest obecność adwokata, aby wymiar kary był jak najlżejszy.

Postępowanie w procesie karnym może być wszczęte z urzędu, przez prokuratora lub przez samego poszkodowanego. Kara za postępowanie niezgodne z kodeksem karnym może oznaczać więzienie, karę w zawieszeniu, nadzór lub odpowiedzialność finansową. O ile rodzaj kary zwykle zależy od zapisów w kodeksie, tak wymiar kary może zależeć w dużej mierze od postępowania adwokackiego.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw karnych oraz wszystkich czynności, które one obejmują. Adwokat towarzyszy Klientowi już na etapie przesłuchania na Policji i w Prokuraturze, uczestniczy w formułowaniu i stawianiu zarzutów reprezentując poszkodowanego oraz w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku, czyli na każdym etapie procesu karnego.

Pomagamy Klientom zarówno oskarżonych w procesach karnych, jak i tych, którzy w takim procesie zostali pokrzywdzeni. Kancelaria zajmuje się również wsparciem prawnym dla obwinionych w sprawach o wykroczenia. Współpraca i reprezentowanie Klienta obejmuje nie tylko występowanie w jego imieniu podczas procesu, ale również dopełnianie niezbędnych formalności. Na każdym etapie współpracy, dobro naszych Klientów jest priorytetem.