Prowadzimy sprawy przeciwko bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF. Posiadane doświadczenie pozwala nam dokonać
realnej oceny możliwości dochodzenia roszczeń. Oferujemy bezpłatną analizę prawną umowy kredytu udzielonego we frankach:

– kredyt we frankach
– pomoc osobom z kredytem we frankach
– przeliczenie kwoty kredytu po kursie z dnia uruchomienia
– zwrot dotychczas poczynionych nadpłat z tytułu wzrostu kursów CHF oraz spreadów
– rozwiązanie umowy kredytu CHF
– rozwiązanie umowy kredytu we frankach
– obniżenie rat kredytu CHF
– obniżenie rat kredytu we frankach